Philosophisch-Theologische Hochschule in Vallendar

Jesteśmy prywatną katolicką wyższą szkołą w randze uniwersytetu. Na dwóch fakultetach, teologicznym i medycznym, studiują ludzie z całego świata. Wysokiej klasy profesorowie i docenci troszczą się o ich rozwój na drodze naukowej, duchowej i osobistej. Atmosfera w naszej szkole pozwala na przyjacielską współpracę pomiędzy studiującymi i wykładowcami. Ponad to oferujemy bogate i aktywne życie uniwersyteckie. Stwarzamy korzystne warunki do nowoczesnych badań, nauki i studium. Podejmujemy otwarcie społeczne i etyczne wyzwania naszego czasu i uzdalniamy naszych absolwentów do naukowej i kompetentnej służby na rzecz człowieka.